Om smärttillstånd och diagnos med termografi

Ny, unik utrustning för smärtlokalisering

Att uppskatta graden av smärta på ett objektivt sätt är svårt, eftersom man idag inte har något instrument att mäta den med. Smärta uppstår p g a en mängd orsaker och upplevs olika. I bland kan den vara molande, ilande eller kanske av huggande karaktär. Den förmedlas från skadan via smärtnerver till ryggmärgen och vidare till hjärnan där vi blir medvetna om var och hur det gör ont.

Orsaker till smärta

Den vanligaste formen av smärta orsakas av skador eller sjukdomar i bl a hud, muskler, leder, benhinnor etc. Överallt har vi känselkroppar som reagerar på skada, tryck, värme eller kemiska ämnen som bildas bl a vid inflammation eller dålig blodcirkulation. Exempel på detta är inflammationer i muskler eller benhinnor.
Men smärtor kan också orsakas av direkt påverkan på nerver. Exempel på detta är diskbråck där den skadade disken trycker direkt på en nerv vilket får följden att smärtan ”känns” i det området som nerven går till. Smärta kan då upplevas t ex i vaden trots att den egentliga skadan sitter i ryggen.
Det finns också smärtor som till synes inte orsakas av någon ”skada”. Denna typ av smärta är alltid av kronisk, långvarig karaktär. Orsakerna är inte helt kartlagda men man tror att det är flera faktorer som ligger bakom. T ex kan det ursprungligen ha varit en skada som givit upphov till smärtsignal. Om denna funnits under lång tid kan detta ibland feltolkas av hjärnan så att smärtan sitter kvar trots att skadan är läkt.
Att inte ha kunnat se eller smärta eller inflammation kan kännas frustrerande både för patient och terapeut. Datorn gör det emellertid möjligt att med hjälp av medicinsk thermografi lättare kunna se och diagnostisera muskelsmärtor och inflammationer. Vi har nu som första naprapatklinik i Sverige tillgång till en datorthermografiutrustning för att bredda vår verksamhet.

Medicinsk termografi

Två svenska företag (AGA och Bofors) har uppfunnit den scannande termografikameran som till en början användes inom det militära och industrin. Det svenska företaget Agema Infrared System är världsledande inom detta område(i dag FLIR-system). Termografin används nu alltmer i medicinska sammanhang och många sjukhus i Europa använder denna teknik för att säkerställa diagnoser.
Alla kroppar och föremål avger IR-strålning (värmestrålning), som är osynligt för det mänskliga ögat. Med hjälp av en datorthermograf kan man se och mäta denna strålning. Det handlar om mycket små temperaturskillnader – upplösningen i en thermografbild är 0,07 ° C. Temperaturökningen vid t ex en inflammation är mer än 0,5 ° C och går således att diagnostisera med stor precision. Vid nervskador däremot minskar värmeutstrålningen i det område dit nerven går. Olika skador och sjukdomstillstånd visar upp karaktäristiska ”mönster” och det är i de flesta fall möjligt att ”se” smärtan, som vid t ex fibromyalgi (kroniskt smärttillstånd i muskulaturen).
När man gör en undersökning med thermografi tar man en serie bilder som sedan behandlas och analyseras med hjälp av kraftfulla datorprogram. Undersökningen är smärtfri och helt ofarlig. Den kroppsdel som ska undersökas måste vara fri från kläder och beröring i 15 minuter före termograferingen som tar 10-20 minuter beroende på hur omfattande undersökningen är.
De flesta undersökta uppskattar att få en färgbild av sitt problem och för naprapaten är det givetvis en värdefull hjälp för att kontrollera att behandlingen ger önskat resultat.

Vad kan undersökas?

Smärttillstånd som undersöks och mäts med thermografi är: t.ex. Ischias, falsk ischias
Muskelspänningar
Inflammationer i muskler, senor, leder eller ledband
Whiplashskador
Olika reumatiska tillstånd
Nervskador/inklämningar, mm.