Medicinsk Termografi och alternativ mammografi

”Gör smärtan synlig”

Ett diagnostiskt hjälpmedel.

Medicinsk Termografering  Medicinsk Termografering

Bilden till vänster visar en ej normal genomblödning i bröstryggen (i detta fall fibromyalgi, före behandling). Bilen till höger visar normal genomblödning i bröstryggen (efter behandling).

Mitt namn är Ingemar Thid och jag är legitimerad Naprapat. Jag gjorde ett examensarbete om möjligheten att med hjälp av termografi (värmekamera) diagnosticera och ”se” smärta i rörelseapparaten (vår-96). Samtidigt gjordes även en undersökning av fibromyalgipatienter som behandlade med IR-ljus.
Detta arbete redovisade jag på en termografikongress i Nichny Noovgorod. Därefter har jag under tiden efter examen arbetat med dator-thermografi som hjälpmedel. Smärttillstånd som jag diagnosticerat och behandlat är t ex akuta muskelbristnbingar, ligamentskador, tennis- och golfarmbågar, whiplash, ischiassmärtor samt olika typer av reumatiska smärttillstånd, t ex fibromyalgi. Det är i de flesta fall möjligt att ”se smärtan” som kan vara en värmeökning (ex inflammation) eller en värmeminskning som ex ett reflektoriskt svar på triggerpunkter i muskler eller inklämda nerver (muskelsvaghet, domningar). När man gör en undersökning med thermografi så tar man en serie med bilder som sedan överförs till en dator där man med hjälp av ett kraftfullt datorprogram kan applicera olika diagnostiska hjälpmedel för att analysera bilden.

Hur går det till?

Undersökningen är icke invasiv, dvs ingenting tillförs kroppen, dessutom är den smärtfri, beröringsfri och helt ofarlig! Termografi-kameran är på ett avstånd av ca 2 meter från den person som skall undersökas. Den kroppsdel som skall undersökas skall vara fri från kläder och beröring 15 min före thermograferingen som tar 10-20 minuter beroende på hur omfattande undersökningen skall vara. Resultatet kan för det mesta ses på en gång. De flesta undersökta brukar uppskatta att få en färgbild på papper av sitt problem, för naprapaten är det en värdefull hjälp för den fortsatta behandlingen om man dessutom kan upprepa termograferingen och se att behandlingen ger förväntat resultat.

Tekniken

Alla kroppar och föremål avger IR-strålning som är osynligt för det mänskliga ögat. Går någon barfota på trägolv eller på plastmatta kan man med thermografi-kameran se fotspåren flera minuter efteråt. Upplösningen i en thermografibild är 0,07 ° C! Thermografi-kameran arbetar i det våglängdsområde som kallas bortre infraröda. Termografi visar fysiologi, inte anatomi! Historiken Två svenska företag (AGA och Bofors) har uppfunnit den scannade IR-kameran och Agema Infrared System (numera FLIR-system) som är världsledande inom IR-området, Tillverkar och säljer nu IR-kameror under sitt varuregistrerade namn Thermovision. Medicinsk thermografi är inte det enda användningsområdet. Andra områden är spaning efter försvunna personer med helikopter, värmefotografering av hus, industriella tillämpningar, förebyggande underhåll hos kraftbolag mm.

Fungerar det?

Efter att ha termograferat ett par hundra patienter själv och tagit del av medicinska termografi-arbeten och utvärderingar från hela världen och själv föreläst i Sovjet (Nichny Novgoorod) på en internationell medicinsk termografikongress kan jag bara säga, detta måste vara varje terapeuts dröm!