Ischias – en folksjukdom?

Att drabbas av ischias räknas som en folksjukdom och många människor lever i villfarelsen att det är något som de måste acceptera. Detta är felaktigt och får tyvärr ofta följden att varken läkare eller annan terapeut kontaktas. Besvären går de flesta gånger att bota eller åtminstone att lindra avsevärt.

Ursprungligen trodde man att det var en inflammation av ischiasnerven som gav de typiska symptomen, vilket också kom att ge besvären ett gemensamt namn – ischias. Senare upptäcktes emellertid att även diskarna kunde skadas. Detta kallas diskbråck. Diskbråcket och ischiasbesvären förklarades med att diskarna tryckte på delar av nerven.Nu vet man att orsakerna är många och att det är sällan som en egentlig nervinflammation är orsaken till besvären. Snarare rör det sig om nervirritation.

Ländrygg

Bildtext: Bilden visar en krampad gluteusmuskel (minskad genomblödning) på vä. sida.

Den vanligaste typen av besvär yttrar sig i form av smärtor som strålar ut från ländryggen via sätet, baksidan av låret, vaden och ibland ända ner i foten. Allvarligare besvär är muskelsvaghet av lår/vadmuskulaturen och känselbortfall eller domningar. Symptomen ger sig alltså tillkänna på ungefär samma ställe som riktig ischias, dvs parallellt med den stora ischiasnerven, lika grov som ett finger, som sträcker sig från ländryggen, under sätesmuskulaturen och ned på baksidan av låret och vaden. Ibland är problemen svåra och kan t o m orsaka handikapp. Det gör då ont då att stödja på benet, man får svårt att gå och smärtorna kan även uppstå nattetid. Symptomen kommer också ofta periodvis. Man kan vara helt besvärsfri en tid för att sedan få återfall. En del patienter vet vilka orsaker eller vid vilka tillfällen som ischiasbesvären utlöses. Det kan t ex vara då de var ute och krattade, körde bil eller tränade på gymmet. Andra har dock svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor.

Orsaker

Ischiasvärk har många olika orsaker. Det kan komma ifrån skador eller sjukdomar i ryggen, irritationer i rygglederna, bäckenlederna eller höftlederna. Även muskulaturen kan projicera liknande smärtor ända ned i benet. Den kanske vanligaste orsaken är som nämnts en nervirritation av något slag. Det kan bl a ske i fall då en del av disken tränger ut mellan kotorna och trycker på ischiasnerven. Denna kan även irriteras av strama och spända muskler vilket också är skillnaden mellan ”äkta” och ”falsk” ischias. Observera att smärtorna kan kännas mycket likartade. Det är därför viktigt att ta reda på vad som verkligen orsakar problemen.

”Äkta” ischias – ”falsk” ischias

En typ av ischiasbesvär är den s k falska varianten vilken kan göra minst lika ont som den äkta. Namnet falsk är inte det bästa, men det antyder i alla fall att besvären inte härrör sig från diskbråck. Nerverna från ryggen går samman efter korsbenet och bildar ischiasnerven som sedan löper under de tvära höftledsmusklerna. Här finns också en muskel som är extra intressant, nämligen den päronformade m. piriformis. Nerven går mycket nära och vanligen under denna muskel, förutom hos en del där den går över eller t o m igenom muskeln. De här variationerna behöver inte vara liksidiga och smärtan kan alltså uppstå bara på den ena sidan. Om nu denna muskel blir spänd och/eller förkortad kommer nerven att irriteras, alternativt klämmas till, och då uppstår ischiasbesvär, s k piriformissyndrom. Observera att detta kan inträffa även om nerven går – som vanligen – under m. piriformis. De som har den överlöpande varianten löper dock större risk att drabbas.

M. piriformis kan även komma i kramptillstånd och leda till akut Ischiasvärk vilken ibland kan vara svår att skilja från en rygg- eller diskskada.

Uppstår en diskskada kan detta medföra muskelkramper vilket i sin tur förvärrar smärtorna. Här gäller det dock att skilja på två saker; en muskel kan vara spänd (höjd tonus) utan att vara förkortad och tvärtom, d v s förkortad utan att vara spänd. En muskel som är spänd en längre tid blir dock slutligen förkortad om spänningen inte släpper. Jag tar t ex emot patienter som är dansare vilka ofta är ”jätteviga”, men ändå har vissa muskler som är spända. Dessa muskler smärtar således utan att vara förkortade. Det kan vara likadant med m. piriformis, den kan vara förkortad eller spänd.

M. piriformis är en s k postural muskel, d v s den är alltid aktiv och ingår i den grupp av muskler som ser till att vi kan stå och gå. Tyvärr är den ofta för svag gentemot vad vi utsätter den för. Det gör att den ganska lätt kan drabbas av ovannämnda symptom, d v s bli spänd, förkortad och t o m inflammerad med falsk ischias som följd.

Vad gör du?

Om du har symptom som indikerar att m. piriformis är förkortad eller spänd rekommenderar jag dig att kontakta naprapat, sjukgymnast, läkare eller dyl. för att undersöka varför problemen uppkommit och få hjälp med eventuell behandling. Det är naturligtvis svårt att själv diagnostisera sina ischiasbesvär eller veta varifrån de kommer. Med professionell hjälp är chansen större att du finner ursprunget. Som jag inledningsvis nämnde går problemen ofta att bota eller lindra. Är muskeln för svag kan du träna den genom att föra benet ut i sidled (hip abduction), samt även samtidigt med de övriga sätesmusklerna i alla benpressövningar. Glöm inte att stretcha efteråt. Hör gärna med instruktören på ditt gym.